Home

KIRKEHISTORIEN

Den sande kirkehistorie er umådelig inspirerende

og opmuntrende læsning for enhver, der ønsker at følge Jesus.

Denne hjemmeside er dedikeret til en gennemgang af kirkehistorien, som den er skrevet af

E. H. Broadbent i bogen THE PILGRIM CHURCH


THE PILGRIM CHURCH er jo skrevet på engelsk, så jeg har kastet mig ud I opgaven med at oversætte den til dansk, og de enkelte kapitler vil så blive lagt ud her på siden efter som jeg bliver færdig med at oversætte dem. Sammenholdt med al den undertekstning af videoer jeg samtidig laver er det et ret omfattende projekt, så det vil vare en rum tid inden jeg er nået igennem alle 18 kapitler.


Lige et par ord om det sproglige:

En oversættelse kan let gå hen og blive en tolkning. Det ønsker jeg ikke det skal være, så jeg forsøger efter bedste beskub at holde mig tæt til det, der er skrevet, og da en del af teksterne er ca. 2000 år gamle er sproget ofte ret knudret set med nutidens øjne, og det bliver oversættelsen så også, da jeg (som sagt) ikke ønsker at min oversættelse ender med at være min tolkning af bogen. Billedmosaikken herover viser billeder af forskellige eksempler på både oldtids, middelalderlige  og nutidige kirkebygninger (nogle set udefra og nogle indefra).  Kirkebygninger er en god ting, men vi må huske at i Guds tanker, så er en kirke ikke bare et monument i beton, kampesten, og tegl, og den er heller ikke en organisation. Nej den sande kirke er et åndeligt hus bygget af levende stene, et Helligt præsteskab, som bringer åndelige ofre, som ved Jesus Kristus er velbehagelige for Gud, som Peter skrev i sit andet brev. Herom kan jeg anbefale dig at se den undervisning om menigheden ved at klikke her


Nogle af billederne viser kirkebygninger, der er beskedne og tydeligvis opført alene for at yde menigheden beskyttelse imod vind og vejr, når de forsamledes for at tilbede Gud. Medens andre er prestigeprojekter og magtdemonstrationer ( se lige  os, er vi ikke fantastiske?).